Uitzonderingen bij nieuwe KOR

Wie kiest voor de nieuwe KOR is in beginsel ontheven van de verplichting om aangiften omzetbelasting in te dienen. In een aantal speciale gevallen moet de ondernemer toch aangifte omzetbelasting doen.

Denk daarbij aan:

  • de levering of de aankoop van een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel aan een afnemer, respectievelijk van een leverancier in een ander EU-land;
  • afname van goederen of diensten van een buitenlandse ondernemer waarbij de plaats van levering Nederland is;
  • invoer of inkoop van goederen waarop de verleggingsregeling van toepassing is;
  • afstandsverkopen van dit jaar of vorig jaar uit een ander EU-land van meer dan € 10.000 of optie btw-belaste afname van ondernemers uit andere EU-landen;
  • aankoop accijnsgoederen uit een ander EU-land