Uitzendkrachten beloond conform CAO opdrachtgever

Uitzendkrachten die volgens de ABU-CAO werken, krijgen vanaf 30 maart 2015 vanaf dag één hetzelfde loon als mensen in vaste dienst van het bedrijf waar zij werken. De beloning is gebaseerd op de cao bij de opdrachtgever. De eerste 26 weken is er dus geen keuze meer mogelijk.

Met de inlenersbeloning worden uitzendkrachten beloond aan de hand van zes onderdelen van het beloningssysteem van de opdrachtgever:

 • het geldende periodeloon in de schaal (en inschaling conform wat gebruikelijk is bij opdrachtgever);
 • de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan – dit ter keuze van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
 • toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
 • initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
 • periodieken bij de inlener (flexwerkers gaan mee in hetzelfde systeem voor het toekennen van salarisverhogingen als het vaste personeel. Soms afhankelijk van een beoordelingsgesprek);
 • kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie).

De inlenersbeloning is ook van toepassing als de opdrachtgever niet onder een cao valt. In dat geval kunnen bovengenoemde beloningsonderdelen gebruikt worden als een checklist om de arbeidsvoorwaarden te inventariseren zoals die ook (zouden) gelden voor het vast personeel.

Er komt geen overgangsregeling. De nieuwe regeling gaat direct in. In theorie kan kan de inlenersbeloning lager zijn dan de beloning van de cao voor Uitzendkrachten. De SNCU (Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten) adviseert in dat geval te beoordelen hoe de overgang zo soepel mogelijk kan verlopen. Opdrachtgevers willen immers geen goede uitzendkrachten kwijtraken.

De cao voor Uitzendkrachten (ABU) kent een vakkrachtbepaling die per 30 maart 2015 komt te vervallen. Volgens die vakkrachtbepaling konden partijen bij de cao van de opdrachtgever bij de Beloningscommissie van de cao voor Uitzendkrachten verzoeken om bepaalde vakkrachten vanaf dag één volgens de inlenersbeloning te belonen. Hiermee komen lopende vakkrachtenmeldingen en vakkrachtenmeldingen die nog in de zes maanden nawerking zitten te vervallen. Dit geldt voor de volgende cao’s:

 • cao Particuliere Beveiliging;
 • cao voor de Contractcateringbranche;
 • cao voor de Goud- en Zilvernijverheid;
 • cao voor het Technisch Installatiebedrijf;
 • cao voor het Carrosseriebedrijf;
 • cao voor het Isolatiebedrijf;
 • cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf;
 • cao voor het Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf.

Bron: SNCU 12-03-2015

Lees meer in Uitzendkrachten

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.