Uitstelverzoeken geblokkeerd door fiscus

De Belastingdienst stuurt 18 juli 2014 aan belastingconsulenten brieven over geblokkeerde uitstelverzoeken aangifte vennootschapsbelasting 2013 en aangifte inkomstenbelasting 2013.

Hebt u uitstel aangevraagd voor aangiften vennootschapsbelasting 2013 of aangiften inkomstenbelasting 2013 via de Uitstelregeling voor belastingconsulenten? Dan krijgt u mogelijk per klant een brief met datum 18 juli 2014 waarin staat dat de Belastingdienst het uitstelverzoek heeft geblokkeerd.’

Het onder voorwaarden verleende uitstel tot 1 mei 2015 vervalt voor deze klanten. Dit is een gevolg van de nieuwe regels voor het krijgen van uitstel: de zogenoemde blokkeringsregeling. ‘Voor aangiften vennootschapsbelasting 2013 kan nog individueel uitstel worden vragen tot 1 november 2014, aldus de fiscus. ‘U stuurt dit verzoek per klant, onder vermelding van het RSIN/fiscaal nummer, naar:

Belastingdienst/Centrale administratie
Postbus 61
6400 AB Heerlen

Vermeld ook uw beconnummer als u wilt weten of het uitstel wordt verleend.’

Individueel uitstel aangifte inkomstenbelasting 2013 niet mogelijk

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2013 is individueel uitstel niet mogelijk, omdat de nieuwe uiterste inleverdatum die in de brief staat – 1 september 2014 – gelijk is aan die van het individuele uitstel.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.