Uitstel uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Eric Wiebes vraagt de Eerste Kamer om een wetsvoorstel over een nieuwe pensioenwet voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) uit te stellen.

De Eerste Kamer stemt dinsdag over de nieuwe wet, die gaat over de Uitfasering van het pensioen in eigen beheer.

In een met spoed opgestelde brief aan de Eerste Kamer schrijft Wiebes dinsdag: “Vanuit de praktijk bereiken mij signalen over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen.”

Volgens de staatssecretaris is het noodzakelijk dat er eerst onderzoek plaatsvindt naar de effecten hiervan en de omvang van de groep die van deze aftrekpost gebruik kan gaan maken.

Zodra dit duidelijk is, komt Wiebes met “eventueel flankerende maatregelen”¬†en een wijziging van de datum van de inwerkingtreding van de wet.

Te complex

Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) kunnen volgens de plannen vanaf begin 2017 geen pensioen in hun eigen onderneming meer opbouwen. Dit pensioen in eigen beheer wordt uitgefaseerd, omdat de huidige regeling te complex is en soms zo zwaar op een bedrijf drukt dat er geen dividend mag worden uitbetaald.

Een tijdelijke maatregel biedt DGA’s de mogelijkheid het opgebouwde pensioen fiscaal gefaciliteerd af te kopen om zo dit vermogen vrij te maken.

Bron: Nu.nl