Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto (UZGB)

Hebt u een bestelauto van uw werkgever en gebruikt u deze uitsluitend voor uw werk en niet privé? Dan kunnen u en uw werkgever een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ indienen. Uw werkgever hoeft dan geen bijtelling privégebruik auto bij uw loon te tellen. U hoeft ook geen kilometeradministratie bij te houden. Wel moet u via uw werkgever veranderingen in het gebruik van de bestelauto aan de belastingdienst doorgeven. Bijvoorbeeld als u een andere bestelauto tot uw beschikking krijgt.

Verklaring indienen

U en uw werkgever vullen dan samen het formulier ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ in en ondertekenen het. Uw werkgever verstuurt het formulier naar de belastingdienst en bewaart een kopie van de verklaring bij zijn administratie. U en uw werkgever krijgen een ontvangstverklaring van de belastingdienst. De verklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Verklaring intrekken

Verandert uw situatie, bijvoorbeeld omdat u de bestelauto ook privé gaat gebruiken? Dan vraagt u samen met uw werkgever om de verklaring weer in te trekken.Dit kan met hetzelfde formulier.

LET OP Trekt u in de loop van het jaar de Verklaring uitsluitend zakelijke gebruik in en gaat u met de auto zowel zakelijk als privé rijden, dan moet u/de werkgever over het gehele jaar – dus met terugwerkende kracht – de fiscale bijtelling berekenen.

Administratieve verplichtingen

Maakt u gebruik van de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’? Dan hoeft u geen kilometeradministratie bij te houden.
LET OP Wel moet u bewijsstukken zoals werkbonnen en afspraken bewaren, zodat u het zakelijk gebruik van de bestelauto kunt aantonen.

Gevolgen privégebruik bestelauto

Als wij vaststellen dat u de bestelauto toch gebruikt op een manier die privé kan zijn, moeten u en uw werkgever het zakelijk gebruik aantonen. Blijkt dat u de bestelauto privé gebruikt, dan telt de belastingdienst alsnog een bedrag op bij uw loon voor het privégebruik van de auto van de werkgever. U kunt ook een (aanzienlijke) boete krijgen.