Uitfasering Hillen-aftrek in 30 jaar

Door de Wet Hillen (art. 3.123a Wet IB2001) wordt het saldo inkomsten uit wonen op nihil gesteld, indien de rente op de eigenwoningschuld lager is dan het eigenwoningforfait.
Vanaf 2019 wordt deze aftrek in 30 jaar, dat is jaarlijks met 3 1/3e procent, afgebouwd.