Uitbetalingen belastingdienst op één rekening

Sinds 1 juli 2015 betaalt de Belastingdienst de toeslagen, teruggaven inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet alleen nog maar op een geverifieerd bankrekeningnummer dat op naam staat van de belastingplichtige.

Geef dat nummer alsnog door aan de belastingdienst want de betalingen worden stopgezet en uw oude rekeningnummer wordt gedeactiveerd.