Tweede woning in buitenland

Een tweede woning in Nederland is meestal belast in box 3. Op het moment dat u een woning bezit in het buitenland, verloopt de belastingheffing in Nederland anders.

Als u in Nederland woont, moet de tweede woning altijd worden aangegeven in box 3, ook als er sprake is van een buitenlandse tweede woning. Voor woningen die in Nederland zijn gelegen, brengt box 3 een belastingheffing met zich mee die afgezien van vrijstellingen effectief 1,2% van de WOZ-waarde bedraagt.
De Nederlandse fiscus heeft een beperkt heffingsrecht met betrekking tot buitenlands onroerend goed. In belastingverdragen wordt het recht om belasting over uw tweede woning te mogen heffen bijna altijd toegewezen aan het buitenland. Voor uw aangifte inkomstenbelasting betekent dit dat u de buitenlandse tweede woning eerst opneemt als bezitting in box 3 waarna u een credit voorkoming dubbele belasting claimt.

Voorkoming dubbele belasting

Als uw tweede woning zich bevindt in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten, kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting in beginsel een vrijstelling claimen volgens een evenredigheidsbreuk die als volgt wordt berekend.

Waarde buitenlandse woning
————————————— x box 3-heffing = credit
Rendementsgrondslag box 3

Door de credit voorkoming dubbele belasting bedraagt de box 3-heffing uiteindelijk € 1.691,-.

TIP Het is voordeliger om de buitenlandse tweede woning zoveel mogelijk met eigen vermogen te financieren.

TIP Als uw tweede woning zich bevindt in een land waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft, kunt u soms toch een credit voorkoming dubbele belasting krijgen met een beroep op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.