Tweede voortgangsbrief Wet DBA

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt aangepast. De tweede voortgangsbrief d.d. 26 november 2018 informeerde de Tweede Kamer over de stappen die zijn genomen en de stand van zaken.
De brief is van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën en mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Voor de voortgangsbrief, zie

Bij de voortgangsbrief hoort een bijlage inzake de beoordeling van een gezagsverhouding, zie

i