Tweede aanmaning naar consument niet nodig

De Hoge Raad heeft op 13 juni 2014 HR:2014:1405 beslist dat een tweede aanmaning  niet verplicht is om buitenrechtelijke incassokosten bij consumenten te mogen berekenen.

Het besluit luidt, dat art. 6:96 lid 6 BW zo moet worden uitgelegd dat bij uitblijven van de betaling binnen de termijn van veertien dagen de genormeerde vergoeding voor buitengerechtelijke incassohandelingen door de consument-schuldenaar verschuldigd wordt, zonder dat de schuldeiser gehouden is daartoe nog nadere incassohandelingen te verrichten.
Voorwaarde is dat de schuldeiser in redelijkheid tot het verrichten van incassohandelingen is overgegaan en de daarin genoemde veertiendagenbrief aan de consument-schuldenaar heeft gestuurd.

LET OP Het is de vraag of dit richting klant, commercieel gezien of anderszins wel de slimste weg is. Een betalingsregeling treffen kan ook een goed resultaat bieden.

Lees meer in: Debiteurenbeheer en incasso.