Twee belastingschijven vanaf 2021

In tegenstelling tot ons vorige bericht is het plan om de twee belastingschijven in 2021 te laten ingaan.

Voor 2018 en 2019 gelden dan naar verwachting de volgende tarieven:

Schijven en grenzen 2018 2019
Einde eerste schijf € 20.142,- € 20.384,-
Einde tweede schijf geboren voor 1 januari 1946 € 34.404,- € 34.817,-
Einde tweede schijf geboren na 1 januari 1946 € 33.994,- € 34.300 ,-
Einde derde schijf € 68.507,- € 68.507,-
Tarief inkomstenbelasting/loonbelasting inclusief premies volksverzekeringen 2018 2019
Tarief eerste schijf tot AOW-leeftijd 36,55% 36,65%
Tarief eerste schijf vanaf AOW-leeftijd 18,65% 18,75%
Tarief tweede schijf tot AOW-leeftijd 40,85% 38,10%
Tarief tweede schijf vanaf AOW-leeftijd 22,95% 20,20%
Tarief derde schijf 40,85% 38,10%
Tarief vierde schijf 51,95% 51,75%
Heffingskortingen 2018 2019
Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.265,- € 2.477,-
Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd € 1.157,- € 1.268,-
Minimale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 0 € 0
Minimale algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd € 0 € 0
Maximum arbeidskorting € 3.249,- € 3.399,-
Minimale arbeidskorting € 0 € 0
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.801,- € 2.835,-
Jonggehandicaptenkorting € 728,- € 737,-
Ouderenkorting € 1.418,- € 1.596,-
Alleenstaande ouderenkorting € 423,- € 429,-
Heffingskorting groene beleggingen % x vrijstelling in box 3 0,7% 0,7%