Tussen-cao bouw- en infrastructuur

Vandaag 10 maart 2014 is er een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector.
Dit is de uitkomst van een ultieme poging om een lang en slepend conflict te voorkomen.

De bouw-cao wordt ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2014. Er is geen loonsverhoging afgesproken.

Om oneerlijk concurrentie te voorkomen is daarnaast afgesproken dat:

  • Partijen gemeenschappelijke voorlichting geven om naleving van de cao te bevorderen.
  • De meldings- en nalevingprocedures van het Bureau Naleving breder bekend worden gemaakt. Daar waar nodig worden ze aangescherpt en verduidelijkt.
  • Partijen bij de overheid en politiek pleiten voor samenwerking en informatie-uitwisseling.

Partijen aan de politiek voorstellen doen om schijnzelfstandigheid te bestrijden.

Bron: Bouwend Nederland