Transitievergoeding kleine werkgevers

Voor kleine werkgevers met gemiddeld minder dan 25 werknemers zijn er twee regelingen die de transitievergoeding beperken.

  1. De hogere 50-plus transitievergoeding geldt niet voor deze kleine werkgevers.
  2. Werkgevers die werknemers moeten ontslaan om bedrijfseconomische redenen mogen bij de berekening van de transitievergoeding uitgaan van een dienstverband vanaf 1 mei 2013. De dienstjaren voor 1 mei 2013 worden niet meegenomen in de berekening.

LET OP

Voor waarde voor de toepassing van punt 2:

  • het netto-resultaat over de 3 voorgaande boekjaren moet negatief zijn geweest en
  • er is een negatief eigen vermogen en
  • de current ratio is lager dan 1.