Toezicht plan ZZP-ers bekend

De fiscus heeft de resultaten bekendgemaakt van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Voor dit plan hebben bedrijfsbezoeken bij 104 opdrachtgevers plaatsgevonden. Een van de resultaten is dat bij 12 bedrijven vervolgonderzoek wordt ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid wordt onderzocht. Dat schrijft staatssecretaris Snel aan de Tweede Kamer.

Handhavingsstop

Alleen als de Belastingdienst aan kan tonen dat bedrijven kwaadwillend handelen, kan tijdens het handhavingsmoratorium van de wet DBA gehandhaafd worden door het opleggen van naheffingen en boetes.

Het kabinet heeft dit handhavingsmoratorium ingesteld in afwachting van nieuwe wetgeving voor het inhuren van zelfstandigen. De regels moeten zekerheid geven aan de opdrachtgever over wanneer iemand buiten dienstbetrekking werkt en dus als zelfstandige mag werken. Ook wil het kabinet voorkomen dat ingehuurde zelfstandigen feitelijk in dienst zijn.

Onderzoek naar kwaadwillend zijn

De Belastingdienst voert ongeveer 5600 reguliere onderzoeken per jaar uit, waarbij de loonheffingen onderwerp van controle zijn. Daarnaast heeft zij in 2018 104 opdrachtgevers bezocht uit zoveel mogelijk verschillende branches en sectoren. Hiervan wordt bij 12 bedrijven vervolgonderzoek ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid onderzocht. Dit komt bovenop het onderzoek dat bij 8 opdrachtgevers al plaatsvindt naar kwaadwillendheid.

Nieuwe strategie voor toezicht en handhaving

De resultaten van de bedrijfsbezoeken worden voor de zomer verwerkt in een strategie voor toezicht en handhaving. Er zullen sectoren zijn waar zzp’ers wel in dienst willen treden maar dat niet kunnen. Tegelijkertijd melden zich bij de Belastingdienst steeds meer bedrijven die zich ‘gedwongen voelen’ met opdrachtnemers te werken, omdat deze liever als zelfstandige werken dan in dienst treden. Dit is met name het geval in sectoren met krapte op de arbeidsmarkt, zoals in ICT, onderwijs en zorg.