Toezeggingen vervanging VAR

De VAR wordt bij de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (de wet DBA) op 1 mei 2016 vervangen door voorbeeldovereenkomsten, zie 1e Kamer akkoord met vervanging VAR. Maar de onzekerheid onder zzp’ers en hun opdrachtgevers blijft groot.

De overgang van de VAR naar de goedgekeurde overeenkomst onder het regime van de Wet DBA moet zijn gerealiseerd vóór 1 mei 2016. Op 1 mei 2016 start de implementatiefase. Deze loopt tot 1 mei 2017. Met ingang van deze datum wordt de Wet DBA gehandhaafd.

Fouten

De Belastingdienst heeft bij het beoordelen van de voorbeeldovereenkomsten alleen gekeken naar de fiscale aspecten. Echter, mu blijkt dat het niet-fiscale deel van de voorbeeldovereenkomsten, waarvan naar eigen inzicht gebruik van kan worden gemaakt, fouten bevatten. Het betreft met name overeenkomsten waarin staat dat alle risico’s op naheffing bij de opdrachtnemer liggen. En dit moet juist zijn de opdrachtgever.

Opdrachtgevers én opdrachtnemers vrezen nu dat van de zekerheid vooraf niets terechtkomt.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft toegezegd dat de fouten in de voorbeeldovereenkomsten zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.

Belangrijkste vragen en antwoorden

Om zzp’ers meer duidelijkheid te verschaffen over de Wet DBA, heeft de Belastingdienst de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.

Veelgestelde vragen voor Ondernemer