Toeslagrechten overdragen voor 31 maart 2014 – herinnering

HERINNERING LET OP Draag toeslagrechten vóór 31 maart 2014 over. Dan tellen die mee voor de uitbetaling van de betalingsrechten vanaf 2015, zie GLB toeslagrechten worden betalingsrechten.

Verhuurde toeslagrechten verkopen?

Heeft u de afgelopen jaren toeslagrechten verhuurd en gaat u deze voor 31 maart 2014 verkopen? Let er dan op dat u eerst de verhuur beëindigt en vervolgens de rechten verkoopt. Dit kan digitaal via ‘Mijn dossier’ op de website van RVO.

Toeslagrechten verzilveren in 2014?

Meld dan uiterlijk 31 maart 2014 dat u toeslagrechten (ver)koopt of (ver)huurt. De koper of huurder kan dan de toeslagrechten voor het jaar 2014 laten uitbetalen. Hou ook rekening met de benuttingseisen van toeslagrechten en de ondergrens van uitbetaling (500 euro per bedrijf). Met de voorgenomen korting van 11% op de waarde van de toeslagrechten in 2014, moet de referentiewaarde voorafgaand aan deze korting dus nog iets hoger zijn, nl. minimaal 562 euro.