Tijdvakken en tegemoetkoming NOW 3

De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021.
De NOW3 kent 3 tijdvakken:

TijdvakkenPercentage verwacht omzetverliesToegestane loonsomdalingTegemoetkoming NOW3
NOW 3.1 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (=3e UWV aanvraagperiode)Minimaal 20%Maximaal 10%Maximaal 80% loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.
NOW 3.2 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 (= 4e UWV aanvraagperiode)Minimaal 20%Maximaal 10%Maxaimaal 85%, gerelateerd aan het omzetverlies.
NOW 3.3 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (= 5e UWV aanvraagperiode)Minimaal 20%Maximaal 10%Maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of 2, kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

Periodes dat u NOW3 kunt aanvragen

NOW3Aanvraagperiode
NOW 3.1Gesloten – 16 november tot en met 28 december 2020
NOW 3.2Gesloten – 15 februari tot en met 14 maart 2021
NOW 3.36 mei 2021 tot en met 30 juni 2021

Meer informatie over de NOW-subsidie vindt u ook op de website van UWV.