Tijdelijk willekeurig afschrijven juli 2013-december 2014

Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2013 tot en met 31 december 2014 investeren in bedrijfsmiddelen en deze direct maximaal tot de helft van het investeringsbedrag afschrijven. Normaal gesproken is de minimale afschrijvingstermijn 5 jaar of langer, afhankelijk van de economische levensduur van het bedrijfsmiddel.

Achtergrond van deze regeling is dat  ondernemers hierdoor hun belastingafdracht tijdelijk kunnen verminderen.
LET WEL Dit werkt alleen als u (voldoende) winst behaald.

Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting als bedrijven die inkomstenbelasting betalen, kunnen van deze regeling gebruik van maken.
LET WEL De willekeurige afschrijving geldt niet voor gebouwen, woonschepen, bromfietsen, motorrijwielen, personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s), dieren, wegen, paden, bruggen, tunnels en immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen en software). Op bedrijfsmiddelen die ter beschikking worden gesteld aan derden kan dit ook niet, tenzij het korte verhuur betreft, zoals verhuur van gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers.

Voorwaarden  zijn dat de investering, bijvoorbeeld een machine, voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. En verder moet u kunnen aantonen dat u in de periode tot 31 december 2014 de order hebt verstrekt. Doe dat daarom schriftelijk en getekend door opdrachtgever en leverancier.

LET WEL  Het voordeel van de regeling is dat u in het eerste jaar van investering een liquiditeitsvoordeel behaalt, omdat u de winst in het eerste jaar extra verlaagd. In de jaren van de resterende economische levensduur betaalt u weer meer belasting omdat u over de desbetreffende bedrijfsmiddelen als deze nog in gebruik zijn, niet of minder afschrijft in die jaren.

LET WEL De regeling kan ook in uw nadeel werken. Met name in de inkomstenbelasting. Als u dit jaar gezien de hoogte van de winst 37% inkomstenbelasting betaalt en volgend jaar of in één van de jaren daarna 42% of zelfs 52% betaalt, dan is het niet verstandig om dit jaar al de helft van de investering in één keer af te schrijven. Dan kunt u dat beter volgend jaar doen of gewoon afschrijven zoals u altijd deed.
U kunt overigens ook zeggen dat u dit jaar niets afschrijft en dit bij een verwachte (hogere) winst in de komende jaren doet.
KORTOM, u zult één en ander zorgvuldig moeten plannen.