Thuiszorg

Recent nieuws

2 oktober 2014 Kosten thuiszorg 2015 deels vergoed.

6 november 2013 Persoonlijke verzorging gaat niet naar de gemeenten.

Wat doet thuiszorg?

Wie thuis verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp nodig heeft, kan een beroep doen op thuiszorg. Ouderen, chronisch zieken of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen voor thuiszorg in aanmerking komen. De overheid wil dat thuiszorg  makkelijk toegankelijk is en dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Thuiszorg vanuit de Wmo – huishoudelijke zorg

Wie huishoudelijke hulp nodig heeft, kan terecht bij de gemeente. De meeste gemeenten hebben een Wmo-loket voor vragen over zorg en ondersteuning. De gemeente gaat met de cliënt na wat de mogelijkheden zijn. Het is belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen om zorg te organiseren. Familie en vrienden kunnen bijvoorbeeld meehelpen bij de benodigde ondersteuning.

Thuiszorg vanuit de AWBZ

Voor thuiszorg – verpleging en verzorging vanuit de AWBZ is een indicatie nodig van het CIZ. De volgende soorten van hulp thuis zijn mogelijk:

  • verzorgingshuiszorg of verpleeghuiszorg;
  • hulp na een beroerte of hartinfarct;
  • hulp bij psychische problemen die met ouderdom te maken hebben (psychogeriatrie).

De website kiesBeter biedt een uitgebreid overzicht van vormen van thuiszorg.

Eigen bijdragen verplicht voor zorg vanuit de Wmo en de AWBZ

Voor hulp en voorzieningen uit de Wmo en de AWBZ is een eigen bijdrage verplicht. De hoogte van de bijdrage vanuit de Wmo verschilt per gemeente. Op de website van het CAK www.hetcak.nl kan de eigen bijdrage worden berekend.