Teveel premie AOV-premie betaald?

Uit een gerechtelijke uitspraak van 31 oktober 2013 (RBAMS:2013:7138) blijkt dat tussentijdse premieverhogingen op basis van de zogenaamde ‘en bloc-clausule” in de polisvoorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet terecht zijn. In dat geval kunnen de verzekerden de ten onrechte betaalde premie terugvorderen.

De ‘en bloc-clausule’ bepaald dat premieverhogingen mogen, indien daar zwaarwegende redenen voor zijn. De rechter heeft nu bepaald dat tegenvallende resultaten van de verzekeringsportefeuille geen zwaarwegende redenen zijn. Deze premieverhogingen moet dus worden teruggedraaid.

Wat te doen?

  • Ga na of er een ‘en bloc-clausule in uw arbeidsongeschiktheidsverzekering staat.
  • Bekijk dan of er tussentijdse premieverhogingen zijn geweest op basis van deze clausule.
  • Verzoek schriftelijk om premierestitutie onder verwijzing naar de gerechtelijke uitspraak.

Indien u advies nodig hebt of vragen heeft, neem dan gerust met ons contact op per telefoon op 075 616 74 87, per email info@adfinadvies.nl of met het contactformulier op deze website.