Testament

Voor het levenstestament zie Levenstestament.

Centraal Testamenten Register (CTR)

Dit is een database waarin de (kandidaat-)notarissen registreren wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt. Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar geeft aan of een overledene een testament heeft en bij welke notaris.
Iedere (kandidaat-)notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Als particulier kunt u via een schriftelijke aanvraag ook (kosteloos) nagaan of de overledene een testament heeft.

Aanvraag uittreksel CTR
Aanvragen voor een verklaring van het CTR worden alleen schriftelijk behandeld. U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. U moet daarom altijd een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister meesturen.

Naaste familieleden van de overledene kunnen dit uittreksel opvragen bij de gemeente waarin de overledene kwam te overlijden (dus niet in de gemeente waar die persoon als laatste stond ingeschreven). Vaak kan de uitvaartonderneming hiervoor zorg dragen. Een (schriftelijke) verklaring van overlijden, afgegeven door een (huis)arts, volstaat niet.

Stuur uw verzoek of ingevuld aanvraagformulier (pdf), inclusief een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister, naar:

Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

Hebt u (specifieke) vragen over een aanvraag of wilt u algemene informatie van het Centraal Testamentenregister, dan kunt u bellen met: 0900-114 4 114

Zelf notaris zoeken
U kunt zelf een afspraak maken met de betreffende of een willekeurige notaris. De notaris verstrekt alleen aan direct belanghebbenden (bijvoorbeeld erfgenamen) informatie over de inhoud van het testament. Het is niet verplicht om de nalatenschap af te laten handelen door de notaris die het testament heeft opgemaakt. Uw eigen notaris kan bijvoorbeeld ook de nalatenschap afhandelen.

Overige registraties CTR
Behalve testamenten registreren (kandidaat-)notarissen ook de volgende zaken in het CTR:

  • Benoemingen (bijvoorbeeld voogdijbenoemingen) die moeten ingaan bij overlijden;
  • Schenkingsovereenkomsten die pas na het overlijden van de schenker moeten worden uitgevoerd;
  • Verblijvingsbedingen (zoals opgenomen in notariële samenlevingsovereenkomsten en huwelijkse voorwaarden);
  • Natuurlijke verbintenissen die na overlijden omgezet moeten worden in een rechtens afdwingbare verplichting.