Teruggave zorgverzekeringswet over 2012

In juli 2013 betaalt de Belastingdienst de in 2012 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) terug.

U komt in aanmerking voor een teruggaaf bijdrage Zvw als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

1. U had in 2012 tegelijkertijd inkomsten bij meer dan 1 werkgever of uitkeringsinstantie.
2. Uw inkomsten bij uw werkgevers of uitkeringsinstanties waren in dat jaar in totaal hoger dan 50.064 euro.

Als u volgens de gegevens van de Belastingdienst voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt u bericht over de teruggaaf.

Teruggaaf rechtstreeks aan u

Indien u AOW, (pre)pensioen, VUT of lijfrenten ontvangt, dan hebt u van uw werkgevers of uitkeringsinstanties geen verplichte vergoeding ontvangen voor de bijdrage Zvw. In dat geval wordt de teruggaaf rechtstreeks aan u uitbetaald.

Teruggaaf via uw werkgevers of uitkeringsinstanties

Indien u van uw werkgevers of uitkeringsinstanties een verplichte vergoeding hebt ontvangen voor de bijdrage Zvw die zij hebben ingehouden op uw loon of uitkering, dan wordt de teruggaaf aan uw werkgevers of uitkeringsinstanties uitbetaald. Zij verwerken deze teruggaaf zodat u (een deel van) de teruggaaf ontvangt.

Geen bericht ontvangen

Als u van de Belastingdienst geen brief ontvangt over de teruggaaf, dan kunt u controleren of u in aanmerking komt voor een teruggaaf. Dit kan met het hulpmiddel “Teruggaaf bijdrage Zvw”.