Telefoonkosten aftrekbaar?

Bij gemengde kosten is niet altijd de scheidslijn duidelijk tussen zakelijke kosten en privékosten. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn telefoonkosten en internetkosten.

In de wet is bepaald dat de kosten van een telefoonabonnement in de woning van de ondernemer niet aftrekbaar zijn. Wel zijn de zakelijke gesprekskosten aftrekbaar.
Voor de internetaansluiting in de woning van de ondernemer ontbreekt die bepaling.

Het is veelal lastig om te bepalen wat nu zakelijk is en wat privé. Vaak is dit alleen door een schatting op te lossen. Indien u een redelijk schatting hanteert, dan neemt de fiscus daar vaak wel genoegen mee. Ga aan de voorzichtige kant zitten.

Werkkostenregeling

De vergoeding voor een internetaansluiting thuis, nodig om vanuit huis te kunnen werken, valt onder de WKR en is onbelast in het kader van het noodzakelijkheidscriterium.

Een telefoonaansluiting is wel belast, want deze valt niet onder het noodzakelijkheidscriterium.