Tabel kinderopvangtoeslag 2015 gepubliceerd

Het ministerie van SZW heeft de tabel kinderopvangtoeslag 2015 gepubliceerd. Hiermee staan voor 2015 de maximum uurprijzen voor de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag vast.

De inkomensklassen in de toeslagtabel en de maximum uurprijzen worden geïndexeerd.

De nieuwe maximum uurprijzen zijn € 6,84 voor de dagopvang, € 6,38 voor de buitenschoolse opvang en € 5,48 voor de gastouderopvang.
In de bijlage staat de toeslagtabel voor 2015. Ouders kunnen hierin zien op welk percentage kinderopvangtoeslag ze recht hebben.

Maximum uurprijs voor verschillende soorten opvang

Maximum uurprijs 2014 2015
Dagopvang € 6,70 € 6,84
Buitenschoolse opvang € 6,25 € 6,38
Gastouderopvang € 5,37 € 5,48

Tabel kinderopvangtoeslag 2015

Lees meer over kinderopvang in: Kinderopvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen