Succesfactoren (strategisch) samenwerken

Strategisch samenwerken leidt in de praktijk niet altijd tot het gewenste resultaat. Dit is vooral een probleem als twee (of meer) meerdere partijen op hetzelfde terrein zich bewegen (en daar goed in zijn). Je loopt ondanks alle goede voornemens en structuren het risico dat beide partijen elkaars eigen belang laten prevaleren boven het gezamenlijk belang.
Bij strategisch samenwerken is het veel belangrijker dat beide partijen op hun eigen terrein goed zijn en elkaar daarbij aanvullen. Dit geeft het beste resultaat.

Voor een goede strategische samenwerking kan een aantal succesfactoren worden benoemd:

  1.  Individuele kwaliteiten vullen elkaar aan en versterken elkaar.
  2. Ambities zijn gelijkgericht en passen binnen de gezamenlijke strategische doelstellingen.
  3. Afhankelijkheid van elkaar doordat de partijen gezamenlijke dat kunnen bereiken wat zij los van elkaar niet kunnen.
  4. Extern profileren met een helder imago en een gezamenlijke identiteit.
  5. Gezamenlijk investeren in mensen en middelen.
  6. Informatie zonder terughoudendheid delen.
  7. Integreren samenwerking in de organisatie van beide partijen.
  8. Formaliseren van besluitvorming, verantwoordelijkheden en werkafspraken.
  9. Integriteit vooropstellen en elkaar volledig vertrouwen (vertrouwenspersoon).
  10. Leren van elkaar, zonder terughoudendheid.

 

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.