Subsidieregeling praktijkleren (BBL) 2015

Vanaf 2 juni 2015 kunt u bij RVO de subsidieaanvraag Subsidieregeling praktijkleren (BBL) 2015 indienen voor het studiejaar 2014/2015. De subsidieregeling is de opvolger van de Wet Vermindering Afdracht Onderwijs. Deze is per 1 januari 2014 afgeschaft.  

Het uiterste tijdstip van aanvragen is 15 september 2015 17.00 uur. Aanvragen die RVO na dit tijdstip ontvangt, komen niet in aanmerking.

LET OP De subsidie geldt niet voor deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (BOL), wel voor deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Zoals eerder gemeld heeft u voor de aanvraag eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op de website www.eherkenning.nl/bedrijven. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op de website van RVO.nl.