Subsidiemogelijkheden

Voor ondernemers

Er zijn vele subsidiemogelijkheden voor uw onderneming of instelling. Hier volgen een aantal regelingen.

Voor subsidiemogelijkheden op agrarisch gebied zie onze Agrarische subsidieverlening.

Voor investeringssubsidies en – regelingen zie Investeringssubsidies en -regelingen.

Onderdeel van de ondernemersaftrek vormt de Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Zie ook het onderdeel Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en Research & Development Aftrek (RDA).

Voor de subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzame energie (SDE+ vergoeding) zie Duurzame energie.

Naast de WBSO en RDA kunt u in de vennootschapsbelasting ook nog gebruik maken van de Innovatiebox.

Voor mogelijke Europese subsidies zie Subsidies Europese Commissie.

Voor woningeigenaren

Vanaf 1 januari 2015 stelt de provincie Noord-Holland de subsidieregeling ‘duurzaam renoveren Noord-Holland’ open.

Wilt u een goedkope lening voor energiebesparende maatregelen, zie het Nationaal EnergiebespaarFonds – goedkoop krediet.

Bent u woningeigenaar en u zoekt een subsidie of  een lening voor energiebesparende maatregelen, zie de Energiesubsidiewijzer.