Subsidieaanvraag praktijkleren kan nu

Bent u een erkend leerbedrijf, dan kunt u tot uiterlijk 15 september 2017 17.00 uur de subsidieaanvraag praktijkleren voor het studiejaar 2016-2017 indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Deze subsidie is in de plaats gekomen van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.
U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten als u een erkend leerbedrijf bent en begeleiding geeft aan:

  1. vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen;
  2. mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  3. Een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt;
  4. Een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO;
  5. Een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit.

Het maximumsubsidiebedrag is € 2.700,-. Dit is per gerealiseerde praktijk- of werk-leerplaats. Wat u uiteindelijk krijgt, hangt af van het beschikbare budget voor de onderwijscategorie, gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werk-leerplaatsen dat in aanmerking komt voor de subsidie binnen die categorie.

U kunt de subsidie aanvraag indienen bij het RVO-subsidieregelingen.