Subsidie praktijkleren 2017-2018 aanvragen

Werkgevers kunnen sinds 2 juni de subsidie praktijkleren aanvragen. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten. Aanvragen kan tot 17 september 2018.

Werkgevers kunnen na afloop van de begeleiding in schooljaar 2017-2018 een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten.

De subsidie praktijkleren is bedoeld voor werkgevers met:

  • vmbo-leerlingen die een werk-leertraject volgen
  • mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
  • hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

TIP  Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo onder deze subsidieregeling.

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden.

Meer informatie
Op RVO.nl vindt u meer informatie over de regeling en de aanvraagprocedure.