Studieuren tellen ook mee voor het urencriterium

Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek moet onder andere minstens 1.225 uur per jaar in/voor de onderneming worden gewerkt.
Studie-uren die dienen voor het op peil houden van uw vakkennis tellen wel mee voor het urencriterium.

LET WEL De studie-uren voor het uitbreiden van uw vakkennis tellen niet mee voor het urencriterium.

TIP Studie-uren die samenhangen met het uitbreiden van uw vakkennis, zijn niet fiscaal aftrekbaar van de winst, maar kunnen wel in privé worden afgetrokken conform de regels van de scholingsaftrek. Er geldt dan wel een aftrekdrempel van € 250.