Strengere regels PGB

Vanaf 2014 gaan er strengere regels gelden voor het PGB.

Nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen persoonsgebonden budget toegewezen. Voor chronisch zieken die nu al een PGB hebben (voor minder dan 10 uur) veranderd er niets.

Net als in 2013 worden de PGB tarieven in 2014 niet gecorrigeerd voor inflatie. En de PGB-tarieven voor persoonlijke verzorging als begeleiding gaan in 2014 5% omlaag.

Of gemeenten straks ook PGB moeten aanbieden is nog onduidelijk.