Strategisch- en risicomanagement

Strategisch management

Het strategisch management van een bedrijf of (overheids)instelling is erop gericht om de lange termijn doelstellingen zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren.

Daarvoor zijn al vele modellen ontwikkeld op het gebied van bedrijfsvoering, marketing, innovatie en personeel. Een paar daarvan zijn:

  1. Balanced Scorecard (gehele bedrijfsvoering
  2. BCG matrix (marketing)
  3. SWOT analyse (gehele bedrijfsvoering)
  4. 4G feedback methode (personeel)

De Balanced Scorecard omvat alle belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering, zie Balanced Scorecard.

Strategisch samenwerken mislukt nogal eens. Neem daarom de volgende Succesfactoren voor (strategisch) samenwerken in acht.

Risicomanagement

Risicomanagement is steeds belangrijker geworden ook voor overheden en kleinere bedrijven.

Risicomanagement kan worden gedefinieerd als het identificeren en kwantificeren van risico’s en vervolgens het treffen van maatregelen die de risico’s proberen te voorkomen of beheersbaar te maken en te houden.

De uitdaging is het verkrijgen van draagvlak voor risicomanagement en het implementeren daarvan.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie Risicomanagement.