Stichtingen en verenigingen

Recent nieuws

Met ingang van 2014 gelden voor ANBI instellingen nieuwe publicatie-eisen zie ANBI-instellingen.

Vanaf 2014 is een periodieke gift ondershands mogelijk, dus zonder notariële akte zie bericht Periodieke gift zonder notariële akte.

Voor stichtingen en verenigingen en soortgelijke instellingen die een onderneming drijven geldt sinds 1 januari 2012 voor de aangifte vennootschapsbelasting een generieke (drempel)vrijstelling. Dit kan vervelende gevolgen hebben, zie Generieke (drempel)vrijstelling.

Kenmerken van stichtingen en verenigingen

De rechtsvormen stichting en vereniging hebben diverse kenmerken. Voor de diverse kenmerken zie Stichting en Vereniging – verschil.

Belastingen voor stichting en verenigingen

Als stichting of vereniging kunt u met verschillende belastingen te maken krijgen. Voor meer informatie daarover zie Stichtingen en Verenigingen – belastingen.

Maakt u gebruik van vrijwilligers, zie de Vrijwilligersregeling.

Voor de aansprakelijkheid van bestuurders zie Bestuursaansprakelijkheid.