Stichtingen en verenigingen – belastingen

Als stichting of vereniging kunt u met verschillende belastingen te maken krijgen, zoals omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

Omzetbelasting

Voor stichtingen en verenigingen geldt de Fondsenwervingsvrijstelling en de Kantineregeling. Voor de actuele stand van deze vrijstellingen zie de berichten Fondsenwervingsvrijstelling verhoogd en Kantineregeling voor sportverenigingen afgeschaft.

Dit onderdeel zal nog verder worden uitgewerkt.