Stamrecht in delen vervroegd uitbetalen

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen, zie ons bericht Bestaande stamrecht-bv elimineren in 2014?
TIP Stamrechten waarvoor het overgangsrecht geldt, mogen nu ook in delen vervroegd worden uitgekeerd.

Stamrechten waarvoor overgangsrecht geldt, mogen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 vervroegd in delen worden uitgekeerd tegen de waarde in het economische verkeer.
LET OP Een gedeeltelijke uitkering is volledig belast.
Deze stamrechten mochten sinds 1 januari 2014 al onder voorwaarden in 1 keer worden uitgekeerd tegen de volledige waarde in het economische verkeer. Daarbij is slechts 80% van dit bedrag belast.
Over deze (gedeeltelijke) stamrechtuitkering wordt geen revisierente berekend. De stamrechtuitkeringen zijn loon uit vroegere dienstbetrekking.

LET OP Als u het geld in de Stamrecht-bv laat zitten is de belastingdruk over 2014 37,6%, namelijk eerst 20% vennootschapsbelasting en vervolgens 22% (alleen in 2014) belasting aanmerkelijk belang (box 2).

LET OP Indien u het laat uitkering, dan valt de uitkering vanaf dat moment in box 3.