Speerpunten belastingcontrole 2015

De Belastingdienst heeft elk jaar één of meer speerpunten waarop uw belastingaangifte extra wordt gecontroleerd.

De onderwerpen waarvoor de Belastingdienst dit jaar extra aandacht vraagt zijn:

 • Scholingsaftrek
 • Giften
 • Kwalificerende belastingplicht, voor als u in Nederland werkt, maar in een ander land woont.
 • Onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke kosten
 • Eigen woning
 • Scheiden
 • Bijzondere zorgkosten: dieetkosten
 • Bijzondere zorgkosten: gezinshulp
 • Bijzondere zorgkosten: kosten voor medicijnen
 • Inkomsten uit overige werkzaamheden: hobby of werk?
 • Zelfstandigenaftrek niet helemaal gebruikt.