Speerpunten belastingcontrole 2014

De Belastingdienst heeft elk jaar één of meer speerpunten waarop uw belastingaangifte extra wordt gecontroleerd. Dit jaar let de Belastingdienst op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal boekenonderzoeken verhoogd.

U mag als ondernemer zakelijke kosten in aftrek brengen. Dat zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben.

De Belastingdienst constateert dat veel ondernemers ook privé-uitgaven zoals een vakantie of saunabezoek als zakelijke kosten boeken. De Belastingdienst gaat hier strenger op controleren. Als blijkt dat u ten onrechte privékosten in aftrek heeft gebracht, dan kan de Belastingdienst de te weinig geheven belasting bij u navorderen en daarnaast een boete opleggen.

Bij boekenonderzoeken controleert de Belastingdienst extra op de volgende onderwerpen:

  • loonbelasting;
  • privé-opnamen ondernemer;
  • rekening-courant tussen directeur-grootaandeelhouder (DGA) en bv;
  • auto van de zaak (bijtelling);
  • buitenlandse bankrekeningen.

Lees meer in Fiscaliteiten en aftrekposten