Sparen in de BV

Met de huidige lage rentestand is de box 3 heffing voor veel spaarders te hoog.
Ook de voorgenomen aanpassing van de box 3 heffing geeft veel spaarders weinig verlichting.
Beleggers met een groter vermogen krijgen zelfs te maken met een hoger fictief rendement.
Zie
Belastingplan 2016 differentiatie vermogensrendementsheffing.

Alternatief: sparen in de BV

Bij box 3 sparen is de belastingdruk 4% van 30% = 1,2%. Concreet: als je op je spaarrekening 1,2% rente krijgt, dan draag je deze weer geheel af aan de fiscus (voor zover het vermogen hoger is dan de vrijstelling).

Bij sparen in de BV betaalt de BV over de eerste € 200.000 belaste winst, 20% vennootschapsbelasting. Op het moment dat je de winst uitdeelt aan de aandeelhouder(s) betaal je nog eens 25% box-2 belasting. Dat geeft een maximale belastingdruk van 40%.

Nadelen van een BV

  • Kosten voor het oprichten van een BV (en in een later stadium opheffen van de BV).
  • Kosten opstellen jaarrekening voor de Kamer van Koophandel (publicatieplicht).
  • Kosten voor boekhouding en aangifte vennootschapsbelasting.
  • Publicatieplicht betekent ook dat buitenstaanders kennis kunnen nemen van de financiën van de BV.

Dus sparen in de BV kan aantrekkelijk zijn, maar heeft zijn nadelen en brengt administratieve lasten met zich mee.