Snellere afhandeling aangiften (wetsvoorstel)

U krijgt straks sneller zekerheid over uw inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Er is een wetsvoorstel waarin is geregeld dat de aangiften sneller worden afgehandeld. De Belastingdienst heeft nu een termijn van 3 jaar om een aangifte definitief af te handelen. In het wetsvoorstel krijgt de Belastingdienst nog maar 15 maanden de tijd. Deze termijn loopt vanaf het moment dat u de aangifte heeft ingediend.

Terugkomen op de definitieve aanslag
Indien na de definitieve aanslag blijkt dat er een onjuistheid in de aangifte zit, dan kan de Belastingdienst onder voorwaarden gedurende een periode van vijf jaar terugkomen op de definitieve aanslag door middel van een zogenoemde navorderingsaanslag.

In het wetsvoorstel is geregeld dat deze navorderingstermijn verkort wordt tot drie jaar na ontvangst van de aangifte indien u te goeder trouw bent geweest. U hebt dus eerder zekerheid dat er niet meer op de aanslag wordt terug gekomen.

Bent u echter te kwader trouw, dan zal op grond van het wetsvoorstel een navorderingstermijn gelden van 12 jaar.

Let op
U krijgt wel meer ruimte om alsnog wijzigingen aan te brengen in uw ingediende aangifte. Tot 18 maanden na het indienen van de aangifte kunt u nog correcties aanbrengen.