Sinterklaasfeest en WKR

Indien u het Sinterklaasfeest met uw werknemers en hun kinderen op de werkplek viert, dan is het feest met bijbehorende kosten onbelast. Viert u het feest op een externe locatie, dan vallen de kosten (inclusief btw) daarvan – conform de Werkkostenregeling – in de eindheffing voor de loonbelasting. Of, u brengt de kosten als belast loon bij de werknemers in rekening.

Indien u nog vrije ruimte hebt, dan kunnen de kosten ten laste van deze vrije ruimte worden gebracht. Indien en voor zover de vrije ruimte is opgesoupeerd, bedraagt de eindloonheffing 80%.

LET OP Indien u tijdens het feest aan uw werknemers een maaltijd verstrekt, dan geldt een forfaitair belastbaar bedrag.

LET OP Ook de sinterklaascadeaus en dergelijk voor thuis zijn belastbaar loon of mogen als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen.

Definitie werkplek

Onder de werkplek wordt verstaan alle locaties waarvoor uw bedrijf Arbo-verantwoordelijke is.