Schijnzelfstandigheid aangepakt

Tot nu toe kan de Belastingdienst alleen ingrijpen indien u als kwaadwillende wordt aangemerkt.
De Belastingdienst kan dan bewijzen dat er een dienstbetrekking is tussen u en de zzp’er.Bovendien moet de schijnzelfstandigheid ‘evident’ en ‘opzettelijk’ zijn.
Het kan gaan om een echte dienstbetrekking, met de elementen loon, persoonlijke arbeidsverplichting en werkgeversgezag. Ook een fictieve dienstbetrekking valt hier echter onder. Bij een fictieve dienstbetrekking heeft de wet de betreffende situatie aangewezen als dienstbetrekking.

Zie Toezicht plan ZZP-ers

Evident en opzettelijk

Met evident en opzettelijk wordt min of meer bedoeld dat u wist of normaal had kunnen weten dat u niet met een zelfstandige van doen had. U wist dus dat de zzp’er eigenlijk een werknemer is, maar u heeft ervoor gekozen de regels naast u neer te leggen en te doen alsof de situatie anders is.

Start controle

De staatssecretaris heeft in een brief van juni 2019 aangegeven dat per 2020 de Belastingdienst ook kan ingrijpen wanneer u de instructies van de Belastingdienst niet binnen een redelijke termijn opvolgt.
De Belastingdienst heeft vervolgens laten weten dat zij vanaf 1 oktober strenger gaat handhaven. Er worden weer controles uitgevoerd en dat betekent dat de fiscus met ingang van januari 2020 tot actie kan overgaan.