Schenkingsrecht

Uitsluitingsclausule

Als u schenkt aan uw kind en u wilt niet dat de schenking tot het gemeenschappelijk vermogen van uw kind met haar/zijn partner gaat behoren, dan kunt u dat voorkomen met een uitsluitingsclausule of privéclausule. Deze kunt u opnemen in een schenkingsovereenkomst met uitsluitingsclausule of door vermelding op de bankoverschrijving (bankafschrift goed bewaren).

LET OP Dit moet direct bij de schenking gebeuren. Uw kind kan deze uitsluitingsclausule niet zelf ongedaan maken door opheffing of wijziging van de huwelijkse voorwaarden.

Wij kunnen u helpen aan een Schenkingsovereenkomst met uitsluitingsclausule.

Schenking rechttrekken

U kunt een schenking aan één van uw kinderen doen en die aan de andere kinderen uitstellen in verband met te weinig liquide middelen. U kunt dan in de schenkingsovereenkomst opnemen dat de schenking bij uw overlijden moet worden ingebracht in de nalatenschap. Daarmee kan een verschil in schenking aan de kinderen worden rechtgetrokken.