Schenken of lenen voor eigen woning?

Tijdelijk mag tot € 100.000 belastingvrij geschonken worden voor de eigen woning, zie bericht Verhoogde vrijstelling schenkbelasting. Is het nu handig om te schenken of beter om te lenen?

Voordelen

Voordelen van schenken aan (klein)kinderen zijn:

  1. Er verschuift vermogen naar een volgende generatie. Dat betekent een besparing op de erfbelasting bij overlijden.
  2. De kinderen kunnen een duurder huis kopen of hebben minder hypotheeklasten.
  3. Bij de (groot)ouders daalt het vermogen in box 3 en dus minder vermogensrendementsheffing.
  4. Minder vermogen kan ook betekenen een lagere bijdrage in de thuiszorg of verzorgingstehuis, zie Planning vermogensoverdracht voor verzorgingshuis

Nadelen

Nadeel van het bedrag in één keer schenken is, dat het geld daardoor jaren vastzit in stenen. De hypotheekrenteaftrek wordt ook lager. Het is de vraag of u dat wilt.
Nadeel kan ook de bijleenregeling zijn, want wat nu éénmalig extra wordt afgelost, mag later, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een grotere woning, niet meer fiscaal aftrekbaar worden bijgeleend.

Daarom lenen

Wilt u vorengenoemde nadeel niet, dan kunt u overwegen om het bedrag te lenen. Het lenen moet wel tegen een zakelijke rente en tenminste op annuïteitenbasis.
TIP U kunt jaarlijks een schenking doen ter hoogte van de te betalen rente eventueel rekeninghoudend met de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting, zie Schenken en erven.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Zie hiervoor het contactformulier op deze website. U kunt ons ook bellen op 075-616 7487 of mobiel op 0651  18 0652 of bereiken per email info@adfinadvies.nl.