Schenkbelasting en eigen woning

Bij een samenstel van rechtshandelingen – verkoop van de eigen woning en gelijktijdig een schenking van een deel van de koopsom – geldt de WOZ-waarde van de eigen woning, zie ook Erfbelasting: waardering eigen woning.

Zie ook HR:2016:319.