Schadevergoeding fiscus

Een bezwaar- en beroepsprocedure mag tezamen niet langer dan 2 jaar duren. De redelijke termijn start op het moment dat een bezwaarschrift door de belastingdienst wordt ontvangen. De termijn eindigt op het moment dat de rechter uitspraak doet.

Per overschrijding van 6 maanden wordt € 500 uitgekeerd. De rechter bepaalt wie de schadevergoeding moet betalen. Dat kan zijn de Belastingdienst of het Ministerie van Justitie.
De rechter hanteert hierbij de volgende criteria:

  • een bezwaarprocedure mag maximaal 6 maanden duren;
  • een beroepsprocedure maximaal 1,5 jaar;
  • een hogere beroepsprocedure maximaal twee jaar en
  • een cassatieprocedure ook maximaal twee jaar.

Verzoek om schadevergoeding

Om een schadevergoeding moet worden gevraagd. Dat kan gelijk bij bijvoorbeeld het indienen van het beroepschrift.

LET OP De schadevergoedingsregeling geldt niet voor de vennootschapsbelasting. Daarvoor geldt de Wet nadeelcompensatie.

Voor meer fiscaliteiten, zie Fiscaliteiten en aftrekposten.