Sanctie betalingsachterstand hypotheek verzacht

Het voorstel is om het permanente verlies van hypotheekrenteaftrek bij betalingsachterstanden op de eigenwoningschuld, te laten vervallen.

Eigenwoningschulden die na 31 december 2012 zijn aangegaan moeten jaarlijks tenminste annuïtair worden afgelost, zie Eigen woning.

Een betalingsachterstand is tijdelijk toegestaan. Maar als deze niet alsnog binnen een bepaalde tijd wordt ingehaald, dan gaat de totale eigenwoningschuld definitief naar box 3. De renteaftrek vervalt dan dus. Het voorstel is om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 de permanente “verhuizing” naar box 3 te laten vervallen. De eigenwoningschuld kan dus na het voldoen aan de verplichtingen weer terug verhuizen naar box1.