Samenlevingscontract

Indien u niet met elkaar wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, dan kunt u uw relatie juridisch vormgeven met een samenlevingscontract. Dat kan maar hoeft niet via de notaris.
Een notarieel contract kan wel waardevol zijn en is bijvoorbeeld verplicht in geval van pensioenregelingen of secundaire arbeidsvoorwaarden.

Afspraken in samenlevingscontract

  1. Welke materiële en immateriële zaken elke partner inbrengt.
  2. Welke bijdrage ieder in de huishouding inbrengt tijdens het samenleven.
  3. Wat u verstaat onder de kosten van de huishouding.
  4. Hoe u het pensioen regelt.
  5. Hoe de verdeling zal zijn bij beëindiging van het samenlevingscontract.
  6. Idem in geval van overlijden.

Praktisch is het om een gezamenlijke (huishoud)bankrekening te hebben, waar ieder zijn/haar bijdrage op stort voor de gezamenlijke kosten.

Samenlevingscontract en testament

Samenwoners met een samenlevingscontract zijn geen erfgenamen van elkaar. Alleen de goederen die op beider naam staan, komen de ander toe.
Als er geen testament is gaat de nalatenschap in eerste instantie naar de eigen kinderen. Als er geen kinderen zijn, dan gaat die naar de meest directe familieleden (ouders, broers/zussen of verdere verwanten).

TIP De langstlevende partner met samenlevingscontract heeft recht op de grote vrijstelling in de erfbelasting.

Pensioen en samenlevingscontract

Deelnemers aan een pensioenregeling bouwen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen op. De meeste pensioenfondsen kennen voor ongehuwde samenwoners een partnerpensioen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, die per pensioenfonds kunnen verschillen. Een notarieel samenlevingscontract is doorgaans verplicht. Bij het uit elkaar gaan is er geen recht op elkaars ouderdomspensioen, zoals dat in de wet voor gehuwden geregeld is.

Houdt er rekening mee dat indien u uw partner wilt aanwijzen tot gerechtigde u zelf, met het samenlevingscontract in de hand, naar de pensioenmaatschappij zult moeten stappen. Hetzelfde geldt uiteraard voor het ongedaan maken hiervan.

Lees meer in Vermogensplanning

Als u vragen heeft of advies nodig hebt over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 0652 of met het contactformulier op onze website of per email info@adfinadvies.nl.