Saldomethode

De saldomethode houdt in, dat de uitkeringen van een lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsproduct pas worden belast nadat zij de waarde van de tegenprestatie te boven gaan. Deze situatie doet zich voor als de betaalde premie/inleg niet is afgetrokken van uw inkomen.

Bewijs

Om de saldomethode de mogen toepassen heeft u van de belastingdienst een Verklaring niet-afgetrokken premies/bedragen nodig.
De belastingdienst kan deze afgeven vanaf de aangifte inkomstenbelasting 2001.
LET OP Voor de betaalde premies of stortingen die u hebt gedaan en die u in de aangiften van 2000 en eerder (gedeeltelijk) niet hebt afgetrokken, geldt dat u dit zelf moet kunnen aantonen. Bijvoorbeeld met kopieën van uw aangifte en de aanslag over het betreffende jaar.

Houdt de verzekeraar, bank of beheerder van een beleggingsinstelling bij de loonheffing geen rekening met uw niet-afgetrokken premies of stortingen? Dan past u de saldomethode zelf toe. In uw aangifte verminderd u dan het bedrag van de uitkeringen met de niet-afgetrokken premies of stortingen.