Salarisverwerking en personele zaken

images

Wij verzorgen voor u de gehele salarisadministratie vanaf de eerste dagmelding tot en met de jaaropgaven, de aangiften loonheffing en de meldingen bij de pensioenfondsen en overige instanties. Verder adviseren wij u bij personele aangelegenheden, stellen arbeidsovereenkomsten op en ondersteunen u bij de personeelsadministratie.

Indien uw organisatie onder een CAO valt, verzorgen wij tevens de juiste verwerking van de CAO-bepalingen in de salarisadministratie. Andere salariscomponenten, zoals privé gebruik auto, pensioen, werkkostenregeling, spaarloon, levensloopregeling, onkostenvergoedingen, verwerken wij ook.

Verder verzorgen wij de relevante managementinformatie vanuit de salarisadministratie en verzorgen wij de noodzakelijke toekomstgerichte managementinformatie.