Ruimere verlofregelingen

Vanaf 1 januari 2015 hebben ouders een onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van een kind. Daarmee krijgen zij aanvullend op het kraamverlof van 2 dagen meer mogelijkheden om rond de geboorte bij hun kind te zijn. De eis dat de werknemer één jaar in dienst moet zijn bij de werkgever is vervallen.

Bevallings- en zwangerschapsverlof

De werkneemster heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft zij recht op 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag zij gespreid opnemen. Dat mag vanaf de 6e week na de bevalling gedurende een periode van maximaal 30 weken.
Wordt het kind later geboren dan de uitgerekende datum, dan wordt het verlof met die tijd verlengd. Bij de geboorte een week later wordt het verlof dus 17 weken. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof is flexibel op te nemen. Maar de ingangsdatum moet tussen zes en vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum liggen, in totaal 16 weken. Deze vermoedelijke bevallingsdatum moet blijken uit een schriftelijke verklaring van een verloskundige of arts.

Wordt het kind vroeger geboren dan telt u de dagen dat uw zwangerschapsverlof korter duurde dan 6 weken, op bij uw bevallingsverlof. De totale verlofperiode blijft 16 weken.
Een voorbeeld: u stopt 6 weken voor de uitgerekende datum met werken. Uw baby wordt 1 week voor die datum geboren. U heeft dan 5 weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof. In totaal dus 16 weken.

Bij een langdurige ziekenhuisopname van het pasgeboren kind, krijgt de moeder de gelegenheid om haar kind na de ziekenhuisopname 10 weken thuis te verzorgen.
Als de moeder overlijdt gaat het bevallingsverlof van de moeder over naar haar partner.

Zwangerschapsverlof bij uitkering

Bent u zwanger en krijgt u een WW-, ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. Dan gaat uw verlof in tussen 6 en 4 weken voor de dag na uw uitgerekende bevallingsdatum. U bepaalt zelf op welke dag u het verlof laat ingaan.

Voor meer informatie zie Verlofregelingen.